Tanszék

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 A jogelőd Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1985-ben indult el az egyetemi szintű francia szakos tanárképzés Dr. Vígh Árpád irányításával.  Kezdettől fogva az volt a cél, hogy a szoros értelemben vett francia nyelv és kultúra oktatása és kutatása mellett a Franciaországon kívüli francia nyelvű civilizációk is helyet kapjanak. Így jött létre egy Európában is egyedülálló olyan Francia Tanszék, ahol nemcsak Franciaország földrajza, történelme és irodalma tárgya az oktatásnak, hanem a világ valamennyi frankofon térségének civilizációjáról is hallanak a hallgatók. Franciaország (Külügyminisztérium), Belgium (Belgiumi Francia Közösség) és Svájc (Pro Helvetia Alapítvány) magasan kvalifikált anyanyelvi lektorokat küldött a Francia Tanszékre, akik a szorosan vett nyelvfejlesztésen túlmenően is képzettek voltak a küldő ország irodalmának, civilizációjának tanítására is. 2005-ös tanévtől bekapcsolódtunk egy 8 ország részvételével létrejött európai kurzusba (Construction de Projet Personnel), amely pedagógiai-pszichológiai kurzus az Avignoni Egyetem koordinálásával (Dr. Louis Basco – Dr. Oszetzky Éva).

 

A Francia Tanszék hallgatói a régi típusú képzésben alapdiplomájuk mellé specializációt is szerezhettek több területből, mint például: 1) belga irodalom és civilizáció, 2) Európa tanulmányok, 3) français langue appliquée (francia gazdasági és jogi szaknyelvi specializáció), 4) okleveles szakfordító. Az utóbbi tíz év tapasztalatai azt mutatják, hogy ezekkel a kiegészítő diplomákkal sikeresen tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ezeket a jól működő stúdiumokat az új típusú képzés keretei közé építettük be, azért, hogy a Bologna típusú diploma jól értékesíthető legyen a diplomások számára a munkaerőpiacon.

 

A Francia Tanszék 31 éve során 3 francia nyelvű díszdoktort avattunk: Yves Bridel (Svájc, 1992), Marc Quaghebeur (Belgium, 1998), Jean-Luc Moreau (Franciaország, 2005). A Francia Tanszéken összehangolt kutatómunka folyik, a mindenkori tanszékvezető irányításával. 1989-től rendszeresen szervezünk nemzetközi konferenciákat (1989, 1992, 1999-től minden évben 1 ill. 2), amelyek szövegei kiadvány formájában mindig megjelentek. 1991-ben indult a Cahiers Francophones d’Europe Centre-Orientale című folyóirat, Vígh Árpád sorozatszerkesztésében, jelenleg 14 elkészült kötettel. 2010-ben indult el az Újlatin filológia aktuális kérdései a XXI. században címet viselősorozat Oszetzky Éva gondozásában.

 

16 belga és francia egyetemmel van élő Erasmus kapcsolatunk, ami rendszeres diák és oktatói cserét tesz lehetővé. Ennek eredményeképpen az órák keretén belül a hallgatók neves külföldi előadókkal találkozhatnak, akik bevezetik őket a nemzetközi tudományos kutatások legújabb eredményeibe.