Dr. habil. Oszetzky Éva

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Dr. Oszetzky Éva

 

Habilitált egyetemi docens
PTE, BTK, Romanisztika Intézet, Francia Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Iroda: D épület, 347. szoba
Tel.: +36 72 503600 / 24340
oszetzky.eva@pte.hu

 

 

Szakmai életrajz 

Iskolai végzettség, tudományos fokozatok

 

2009:          habilitáció, A francia lexikológia és lexikográfia tanítása és kutatása a kontrasztív nyelvészet szemszögéből, PTE,  

                   Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program

2005.          egyetemi docensi cím, Franciaország, nyelvészet, qualification száma 05207157208

2002:          PhD-fokozat, Problèmes d'acquisition du lexique français en milieu hungarophone, INALCO, Párizs,  

                   Franciaország; PhD fokozat, nyelvtudomány, honosítás, Pécsi Tudományegyetem

1999-2002: Nyelvtudományi doktori PhD program INALCO, Párizs, Franciaország

1975-1980: JATE (Szeged), francia- olasz szakos középiskolai tanár

 

Munkahelyek

 

2005-2012  Tanszékvezető, PTE, BTK, Francia Tanszék

2009           Habilitált egyetemi docens, PTE, BTK, Francia Tanszék

2004-2005  Megbízott tanszékvezető, PTE, BTK, Francia Tanszék

2004-          Egyetemi docens, PTE, BTK, Francia Tanszék

1994-1999  Tudományos, Kulturális és Oktatási titkár, 1998. dec. – 1999. február: megbízott igazgató, Párizsi Magyar Intézet

1992-1994  Tanszékvezető helyettes, JPTE, Francia tanszék

1991-1992  mb. tanszékvezető, JPTE, Francia tanszék

1990-2004  Egyetemi adjunktus, Janus Pannonius Tudományegyetem, Francia tanszék

1983-1990  Francia-olasz szakos középiskolai tanár, szakvezető tanár, munkaközösség vezető, Leőwey Klára Gimnázium, Pécs

1981-1983  Francia-olasz szakfordító és dokumentátor, Mecseki Ércbányászati Vállalat, Pécs

1980-1981  Franciatanár, Zrínyi M. Szakközépiskola és nevelőtanár, Radnóti Kollégium, Pécs

 

 

Nyelvismeret:

 

francia (felsőfok)

olasz (felsőfok)
latin, angol, német, orosz, spanyol (olvasási szint)

 

 

Szakmai, közéleti, tudományszervező tevékenység

 

Az Újlatin filológia című négynyelvű tudományos folyóirat alapítója és sorozatvezetője. Kiadja az MTA Pécsi Területi Bizottsága, Romanisztikai Munkacsoport és PTE BTK Francia Tanszék. ISSN 2062-1116 (2010-)

Oktatási Hivatal vizsgaelnöki jogosultság: érettségi vizsga elnöke (2010-)

Oktatási Hivatal vizsgaelnöki jogosultság: érettségi vizsga elnöke a két tanítási nyelvű nevelés-oktatás tekintetében: francia nyelv (2010-)

Oktatási Hivatal vizsgaelnöki jogosultság: az emelt szintű érettségi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke és tagja francia nyelvből (2010-)

A tanári MA program kidolgozója és felelőse, PTE, BTK, Francia Tanszék (2009-2012)

A diszciplináris MA program kidolgozója és felelőse, PTE, BTK, Francia Tanszék (2009-)

A Francia Tanárok Országos Egyesületének alelnöke (felsőoktatás koordinálása) 2005-2008.  

Az MTA Pécsi Terület Bizottsága, II. sz. szakbizottság tagja, Pedagógiai munkabizottság (2008-)

Association d’Etudes Canadiennes en Europe Centrale, CEACS-AECEC, tagja (2007-)

Az Association européenne d’Etudes francophones, AEEF, tagja (2007-)

A PTE, BTK Kari tanácsi választások, bizottsági elnök (2006-2007)    

Záróvizsga bizottság elnöke, PTE, BTK, Francia Tanszék (2006-)

A BA program kidolgozója és felelőse, PTE, BTK, Francia Tanszék (2005-)

Az MTA Pécsi Terület Bizottsága, I. sz. Nyelv- és Irodalomtudományi szakbizottság tagja, Nyelvtudományi munkabizottsági tag (2005-)

Az MTA Pécsi Terület Bizottsága, Nyelv- és Irodalomtudományok Szakbizottsága, Romanisztika Munkabizottság elnöke (2005-)

A Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány, Budapest – kuratóriumi tagja (2005-)

A PTE, BTK Kari tanács tagja (2004-2012)

A PTE, BTK, Professzió Bizottság tagja (2004-2007)

A PTE, BTK, Felvételi Állandó Bizottság tagja (2004-2010)

Az Egyetemi Közoktatási Bizottságban a BTK képviselője (2002-2004)

Az MTA köztestületi tagja (1999-)

A JPTE BTK, Könyvtári Bizottsági tagja (1991-94) 

A JPTE, BTK, Könyvtári Bizottság elnöke (1993-94)  

Az FIPLV, Fédération des Professeurs de Langues Vivantes tagja (1991-)

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (1991-)

A francia szakmódszertan programjának kidolgozása és a program felelőse, JPTE (1990-)

A Nyelvtanárok Országos Szövetsége tagja (1980-)

A FIPF, Fédération des Professeurs de Français tagja (1980-)

 

Oktatási és kutatási terület

 Jelenleg oktatott tárgyak

 

Francia-magyar frazeológia - tanári MA II.

A francia nyelv változatai -  tanári MA II.

A francia nyelv tanításának elméleti kérdései ― MA I. – II. évf.

A francia nyelv tanításának gyakorlati kérdései ― MA I. – II. évf.

Francia lexikológia és lexikográfia – MA I.

Szociolingvisztika -  tanári MA I.

Francia lexikológia (morfológia és szemantika) és lexikográfia ― BA II. évf.

Bevezetés a frankofon stúdiumokba ― BA I. évf.

Francia fonetika - BA I.

Francia nyelv és kultúra - osztatlan II. + BA I.

Frankofon szakdolgozati kutatószeminárium ― BA és MA

 

Korábban oktatott tárgyak

Francia leíró nyelvtan

Francia mondattan

Kontrasztív nyelvészet

Alkalmazott nyelvészet

A francia nyelv története

Belgiumi francia nyelvű irodalom

Francia irodalom és civilizáció VIII-XVI. század, előadás és szeminárium

Francia irodalom és civilizáció XVII. század, előadás és szeminárium

Fordítástan és fordítási gyakorlat

Francia beszéd- és stílusgyakorlat.

Köznyelvi gyakorlat.

A mai francia nyelv.

Az írott francia nyelv

Szaknyelvi gyakorlat

Francia szakmódszertan: elmélet és gyakorlat

Didaktika: A nyelvoktatás fejlődéstörténete. A módszertani kutatások története. Új módszerek az újlatin nyelvek kutatásában és tanításában. Újlatin nyelvek a felsőoktatásban és felnőttoktatásban. Az újlatin nyelvek pedagógiai kutatásának és fejlesztésének legújabb eredményei.

 

Kutatási terület

Francia nyelvészet: kontrasztív nyelvészet, Francia lexikológia és lexikográfia, Alkalmazott nyelvészet

 

Tudományos elismerések

2015.   Pro Facultate díj, PTE, BTK

2014.  „Research in Paris”, Párizs város professzori kutatói ösztöndíjasa

2003.   Az év kiemelkedő szellemi alkotása díj, PTE, BTK

1987.   Miniszteri dicséret kiváló tanári munkáért

 

Válogatott publikációk

Könyv

 1. Éva Oszetzky, Lexicologie et enseignement du français, Etude contrastive français -hongrois, "Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXVI." Sorozatszerkesztő Kiss Gábor, Budapest, Tinta Könyvkiadó,2003, 226,

  ISBN 963 9372 72 2. ISSN 1419-6603.

 2. Éva Oszetzky, Acquisition du français et évaluation lexicale, szerkesztette Oszetzky Éva és Heisenberger Viktor,Pécs, UFR des Etudes Francophones, 2004, 220, ISBN 963 641 986 8

 3. Oszetzky Éva - Pálfy Miklós – Borbás László, Szótárszerkesztés, szótárkiadás, Szeged, Grimm Kiadó, 2004, 176 ebből saját 46, ISBN 963 9087 87 4

 4. Oszetzky Éva, Francia-magyar kontrasztív nyelvészeti tanulmányok, Études contrastives français-hongrois, UFR d’Etudes Francophones, Université de Pécs, Pécs, 2009, 273, ISBN 978-963-642-307-9

Szerkesztett könyv

 1. Éva Oszetzky – Sorin Stan, Itinéraires francophones,Mélanges offertsà Árpád Vígh à l’occasion de ses 65 ans, Pécs, Pécsi Tudományegyetem – IMEA Kiadó, 2008, 304 ebből saját 24 + fordítás 23, ISBN 978-963-06-5003-8
 2. Oszetzky Éva – Józsa Judit – Tóth László, Az újlatin filológia aktuális kérdései a XXI. században, Újlatin filológia 1. MTA – PAB – PTE, Francia Tanszék, Pécs, 2010, 304 ebből saját 12, ISBN 978-963-7068-08-9, ISSN 2062-1116
 3. Újlatin filológia 2 Louis Hémon : Maria Chapdelaine. Egy francia-kanadai történet, Fordította és az előszót írta Vígh Árpád, 2010
 4. Du lexique au style, sous la direction de Éva Oszetzky et Zsuzsa Simonffy, Revue d’Études françaises n°16, Centre Interuniversitaire d’Études Françaises, ELTE, Budapest, 2011, 269.
 5. Oszetzky Éva – Bene Krisztián, Újlatin nyelvek és kultúrák, Újlatin filológia 3, MTA – PAB – PTE, Francia Tanszék, Pécs, 2011, 354.
 6. Oszetzky Éva – Bene Krisztián, Mots, discours, textes, Approches diverses de l’interculturalité francophone, Cahiers Francophones d’Europe Centre –orientale 14, Pécs, 2011, 386
 7. Újlatin filológia 4, Vesna Deželjin, Elementi alloglotti nella prosa dialogata degli scrittori triestini Carpinteri e Faraguna, come riflesso di contatti culturali e linguistici, 2012
 8. Újlatin filológia 5, Oszetzky Éva – Bene Krisztián, Újlatin kultúrák vonzásában, 2012
 9. Újlatin filológia 6-7, Oszetzky Éva – Bene Krisztián, Kultúra, nyelv, identitás / Culture(s), langue(s), identité(s), 2015
 10. Újlatin filológia 8, Oszetzky Éva – Bene Krisztián, Kultúrák keresztútján - A la croisée des cultures, 2014